Raport o ochronie marek

Amazon chce być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie, która oferuje najszerszy wybór autentycznych towarów. Dzisiaj wraz z milionami naszych partnerów sprzedaży – z których zdecydowana większość to małe i średnie firmy – obsługujemy setki milionów klientów na całym świecie.

Jesteśmy dumni, że możemy pomagać tym małym przedsiębiorcom rozwijać się i tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy w ich lokalnych społecznościach. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć i utrzymać zaufanie klientów, i bezwzględnie zakazujemy sprzedaży podrobionych produktów. Aby je wykrywać i uniemożliwiać ich sprzedaż klientom, stale wprowadzamy innowacje.

Przeczytaj nasz pełny raport, aby poznać te wprowadzone ostatnio.

Nasze najnowsze innowacje

Ulepszenia już solidnych
środków proaktywnej kontroli

Jeszcze bardziej utrudniliśmy nieuczciwym użytkownikom rejestrowanie kont sprzedaży. Kluczowym elementem naszego procesu sprawdzania konta, który to umożliwił, jest nasz program osobistej weryfikacji. Wymaga on od potencjalnych sprzedawców udziału w indywidualnej rozmowie z jednym z członków naszego zespołu, podczas której sprawdzana jest tożsamość użytkownika i posiadana dokumentacja. Ten środek kontroli jest dodatkowo wzmacniany przez weryfikację fizycznej lokalizacji sprzedawcy i jego instrumentów płatniczych.

Wykorzystujemy również modele systemów uczących się, aby dzięki setkom punktów danych o potencjalnym koncie mogły określać stopień ryzyka, w tym powiązania z wcześniej wykrytymi kontami nieuczciwych użytkowników.

Opracowywanie zaawansowanych narzędzi dla marek

W ramach oferowanego w programie Brand Registry narzędzia „Zgłoś naruszenie” oficjalnie uruchomiliśmy funkcję Amazon Patent Evaluation Express (APEX). Umożliwia ona markom wnioskowanie w narzędziu o ocenę sporów dotyczących patentów na wynalazek i śledzenie procesu decyzyjnego. Ze względu na złożoność techniczną wielu patentów na wynalazek może być trudno ustalić na podstawie samego wyglądu, czy produkt narusza prawa innego użytkownika. Podjęcie takiej decyzji może wymagać wiedzy zarówno w zakresie technologii, jak i prawa patentowego. Dlatego w procesie APEX angażujemy neutralnych, zewnętrznych ekspertów w celu ustalenia ewentualnego naruszenia praw. Ci prawnicy nie są powiązani z firmą Amazon, a nasza firma nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji.

Pociąganie osób stojących za podrobionymi produktami do odpowiedzialności

Amazon stworzył plan partnerstwa między sektorami publicznym i prywatnym w celu powstrzymania podrabiania produktów. W ramach tego planu partnerzy dzielą się trzema podstawowymi okazjami do zacieśniania współpracy. Są to między innymi:

• Wymiana informacji o działaniach osób sektora podróbek, aby zatrzymywać podrobione produkty na granicy
• Udostępnianie informacji o zablokowanych kontach użytkowników podrabiających produkty, aby wcześniej powstrzymywać działania większej liczby nieuczciwych sprzedawców
• Zwiększanie zasobów dostępnych dla organów ścigania w celu pociągania osób stojących za podróbkami do odpowiedzialności

Plan ten stał się początkiem dialogu między firmą Amazon a władzami ustawodawczymi na temat współpracy branży z rządem, wymiany informacji o sieciach przestępczych zajmujących się podrabianiem produktów oraz prób importu takich produktów.

Globalne efekty ochrony marek

Program Brand Registry został uruchomiony w 2017 roku. Od tego czasu rozszerzył zasięg na cały świat i obejmuje już Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską, Australię, Brazylię, Egipt, Francję, Hiszpanię, Holandię, Indie, Japonię, Kanadę, Meksyk, Niemcy, Polskę, Singapur, Szwecję, Turcję, Wielką Brytanię, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nieustannie wprowadzamy innowacje i rozszerzamy działalność na nowe rynki, aby lepiej służyć naszym markom. W 2021 roku osiągnęliśmy szereg kamieni milowych, między innymi dzięki zainwestowaniu ponad 900 milionów dolarów na rzecz ochrony naszych sklepów na całym świecie i dzięki działającym w tym celu ponad 12 tysiącom pracowników firmy Amazon.
PONAD

700 tys.

aktywnych marek z całego świata zarejestrowanych w programie Brand Registry.
PONAD

4 mld

ofert zablokowanych, jeszcze zanim zostały opublikowane w naszych sklepach. Te oferty budziły podejrzenia oszustwa, naruszenia zasad, braku autentyczności produktu lub innych form nadużyć albo też wiązały się z innymi istotnymi obawami dotyczącymi jakości produktu.
PONAD

8 mld

aktualizacji ofert skanowanych każdego dnia pod kątem podejrzanej aktywności. Usuwamy niezgodne z zasadami oferty, zanim zostaną opublikowane.
PONAD

2,5 mln

zapobieżeń próbom utworzenia konta sprzedaży przez nieuczciwych użytkowników w 2021 roku, aby powstrzymać ich działania przed opublikowaniem choćby jednego produktu na sprzedaż.
PONAD

99%

średniej redukcji co do podejrzeń naruszeń zgłaszanych przez marki zarejestrowane w Brand Registry od czasu uruchomienia programu.
PONAD

3 mln

podrobionych produktów, które zostały zidentyfikowane, przejęte i odpowiednio zutylizowane w 2021 roku, aby nie wyrządziły szkody klientom ani nie zostały odsprzedane w innym miejscu.

Partnerstwa międzybranżowe
dla zapobiegania podrabianiu produktów

Amazon współpracuje bezpośrednio z markami i tworzy partnerstwa z czołowymi stowarzyszeniami branżowymi. Dzięki temu pozyskujemy informacje zwrotne
umożliwiające nam nieustanne ulepszanie programów, wspieranie innych w sukcesach poprzez dzielenie się
sprawdzonymi metodami, określanie trendów, testowanie nowych możliwości, a ostatecznie lepsze chronienie klientów i marek.
Na rok 2021 mamy protokoły ustaleń podpisane z następującymi organizacjami:
  • indyjską CII (Confederation of Indian Industry)
  • włoską Confindustria Moda
  • indyjską FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)
  • niemiecką APM (Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie)
  • ISC (Imaging Supplies Coalition)
  • indyjską Indian Beauty & Hygiene Association
  • IACC (International AntiCounterfeiting Coalition)
  • włoską INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione)
  • amerykańską A-CAPP (Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection) Uniwersytetu Stanu Michigan
  • Amazon jest sygnatariuszem protokołu ustaleń UE w sprawie sprzedaży podrobionych produktów między właścicielami praw a serwisami internetowymi, na czele którego stoi Komisja Europejska (DG GROW).
HISTORIE SUKCESÓW

Zarejestruj swoją markę już dziś

Rozpocznij korzystanie z programu Brand Registry

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących kwalifikacji i jak rozpocząć rejestrację.