Trzy kroki do rozpoczęcia korzystania z programu

Czy chcesz się zarejestrować w programie Amazon Brand Registry? Musisz wykonać następujące czynności:

Sprawdź warunki kwalifikacji do programu

Marki muszą mieć oczekujący na rejestrację lub zarejestrowany i aktywny słowny lub obrazowy znak towarowy.

Aby kwalifikować się do programu Amazon Brand Registry, Twoja marka musi mieć aktywny zarejestrowany znak towarowy w każdym kraju, w którym chcesz się zarejestrować, lub zgłoszony i rozpatrywany wniosek o rejestrację znaku towarowego, złożony przez portal Amazon IP Accelerator. W programie Brand Registry akceptowane są również marki, które oczekują na zarejestrowanie znaku towarowego w odpowiedniej instytucji ds. znaków towarowych (patrz sekcja poświęcona wymogom dla poszczególnych krajów). Znak towarowy Twojej marki musi mieć postać znaku słownego lub znaku obrazowego ze słowami, literami lub cyframi (znak słowno-graficzny). W zależności od tego, gdzie zarejestrowany jest Twój znak towarowy, kwalifikujące się znaki towarowe mogą mieć różne klasyfikacje, w zależności od instytucji przyznającej prawa do znaku towarowego. Poniżej znajdują się przykłady znaków towarowych, które mogą obecnie zostać objęte programem:
Znaki słowne

AMAZON

Znak obrazowy ze słowami, literami lub cyframi
Obecnie akceptujemy tylko znaki towarowe zarejestrowane przez odpowiednie instytucje państwowe w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Turcji, Singapurze, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Egipcie, SzwecjiPolsce, Beneluks, Unii Europejskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), podaj odpowiedni numer znaku towarowego nadany przez krajową instytucję ds. znaków towarowych, ponieważ może on różnić się od numeru znaku towarowego nadanego przez WIPO. Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wybierz EUIPO jako swojego rejestratora znaków towarowych w zgłoszeniu. Program Brand Registry nie jest powiązany z żadną z tych instytucji. Nie kontaktuj się z nimi w celu uzyskania informacji na temat programu Brand Registry. Aktualizacje kryteriów objęcia programem Brand Registry będą publikowane na tej stronie.
Tekst znaku towarowego musi być zgodny z nazwą marki we wniosku. Jeśli znak towarowy jest znakiem obrazowym ze słowami, literami lub cyframi, musisz przesłać kopię grafiki w wersji identycznej z tą, która widnieje w rejestrze znaków towarowych. Przed złożeniem wniosku upewnij się, że te informacje są zgodne.
Ten znak towarowy musi również znajdować się na Twoich produktach lub opakowaniach.

Zaloguj się w Amazon Brand Registry

Wnioski o rejestrację w programie Brand Registry muszą być składane przez właściciela znaku towarowego.

Jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem, najpierw poproś właściciela znaku towarowego o zarejestrowanie marki i dodaj swoje konto jako dodatkowego użytkownika. Jeśli spełniasz wymagania objęcia programem, zaloguj się przy użyciu istniejących danych logowania do Seller Central lub Vendor Central. Użycie tej samej nazwy użytkownika i hasła zapewni dostęp do funkcji i korzyści programu Brand Registry związanych z usługami dla dostawców i sprzedawców. Jeśli nie masz jeszcze konta Amazon, możesz utworzyć konto bezpłatnie.

Zarejestruj swoją markę

Po zalogowaniu się musisz zarejestrować swoją markę lub swoje marki.

Aby zarejestrować markę, musisz podać następujące informacje:
  • Nazwę swojej marki z aktywnym znakiem towarowym, który jest już zarejestrowany lub jest w toku procesu rejestracji; znak towarowy Twojej marki musi znajdować się na Twoich produktach lub opakowaniach, a Ty musisz dostarczyć potwierdzające to obrazy.
  • Numer rejestracyjny znaku towarowego nadany przez Urząd Własności Intelektualnej. Numer zgłoszenia przekazany przez Urząd Własności Intelektualnej można przedstawić tylko w przypadku rejestracji marki oczekującej na zarejestrowanie znaku towarowego.
  • Lista kategorii produktów (np. odzież, artykuły sportowe lub elektronika), w których Twoja marka powinna być oferowana.
Po przesłaniu tych informacji sprawdzimy, czy jesteś właścicielem praw do znaku towarowego, i skontaktujemy się z osobą kontaktową, która spełnia nasze wymagania. Osoba ta otrzyma kod weryfikacyjny. Aby zakończyć proces rejestracji, należy odesłać ten kod do Amazon.
Po zweryfikowaniu dostarczonych informacji uzyskasz dostęp do pełnego pakietu korzyści i funkcji programu Amazon Brand Registry, które pomagają chronić Twoją markę.
© 2024, Amazon Services LLC.