Często zadawane pytania na temat Brand Registry

Jak możemy pomóc?

Przed rejestracją

Jakie informacje są wymagane, aby zarejestrować markę w programie Amazon Brand Registry?
Aktualnie, aby zarejestrować markę w programie Brand Registry, należy podać następujące informacje:
Czy w programie Amazon Brand Registry akceptowane są znaki towarowe zatwierdzone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)?
Obecnie akceptujemy tylko znaki towarowe zarejestrowane przez odpowiednie instytucje państwowe w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Singapurze, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Polsce, Beneluks, Egipcie, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), podaj odpowiedni numer znaku towarowego nadany przez krajową instytucję ds. znaków towarowych, ponieważ może on różnić się od numeru znaku towarowego nadanego przez WIPO. Program Brand Registry nie jest powiązany z żadną z tych instytucji. Nie należy kontaktować się z nimi w celu uzyskania informacji na temat programu Brand Registry.
Czy znaki towarowe przyznane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) są akceptowane w programie Amazon Brand Registry?
Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wybierz EUIPO jako swojego rejestratora znaków towarowych w zgłoszeniu. Program Brand Registry nie jest powiązany z żadną z tych instytucji. Nie należy kontaktować się z nimi w celu uzyskania informacji na temat programu Brand Registry.
Jestem sprzedawcą/dostawcą Amazon, który zarejestrował markę w programie Amazon Brand Registry przed 30 kwietnia 2017 r. Czy muszę się ponownie rejestrować?
Tak. Jeśli marka została zarejestrowana przez Ciebie w programie Brand Registry przed 30 kwietnia 2017 r. i spełnia wymagania objęcia programem, musisz ponownie zarejestrować swoją markę w programie Brand Registry. Rozpocznij teraz
Czy program Amazon Brand Registry zapewnia zwolnienie z konieczności stosowania do produktów numerów obowiązujących w handlu międzynarodowym (GTIN/UPC/EAN/ISBN)?
Program Brand Registry nie zapewnia zwolnienia z konieczności stosowania numerów GTIN. Sprzedawcy mogą ubiegać się o zwolnienie z konieczności stosowania numerów GTIN za pośrednictwem portalu Seller Central. Jeśli Twój produkt jest już oferowany w Amazon, możesz zmieścić swoją ofertę na istniejącej stronie szczegółowych informacji o produkcie i nie musisz podawać numeru GTIN. Jeśli Twój produkt nie jest oferowany w Amazon, musisz złożyć wniosek o zwolnienie z konieczności stosowania numeru GTIN. Informacje na temat sposobu wystawiania ofert znajdziesz w sekcji dotyczącej stron i ofert produktów. Dostęp do treści pod tym linkiem wymaga zalogowania się do portalu Seller Central.
Jak mogę sprawdzić status swojego wniosku?
Aby zobaczyć status przesłanego wniosku, zaloguj się na swoje konto w Amazon Brand Registry i przejdź do sekcji Sprawy i wnioski.

Po rejestracji

Czy przedstawiciele reprezentujący markę, a także dodatkowi użytkownicy, mogą korzystać z programu Amazon Brand Registry?
Tak. Po zarejestrowaniu marki w programie Brand Registry właściciel praw otrzymuje uprawnienia Właściciel praw oraz Administrator. Administrator może następnie dodawać lub usuwać użytkowników, logując się na swoje konto w Brand Registry i wybierając uprawnienia użytkownika w obszarze ustawień. Należy pamiętać, że dodatkowi użytkownicy będą potrzebowali własnego konta w Brand Registry. Można je utworzyć w tym programie, używając istniejących danych logowania do portalu Vendor Central lub Seller Central.
Aby zarządzać istniejącymi użytkownikami: Kliknij Zarządzaj obok poszczególnych użytkowników, aby przydzielić lub usunąć role użytkownika dotyczące danych marek.
Aby dodać nowych użytkowników: Kliknij Zaproś użytkownika do swojej marki i wypełnij wymagane informacje, a następnie kliknij Wyślij zaproszenie. Nowi użytkownicy będą musieli zaakceptować zaproszenie, aby można było ich dodać.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ról Brand Registry, zaloguj się na swoim koncie w programie Brand Registry i odwiedź sekcję Pomoc lub obejrzyj film Zarządzanie rolami w Amazon Brand Registry.
Jak mogę przesłać kod weryfikacyjny?
Aby przesłać kod weryfikacyjny, zaloguj się na swoje konto w Amazon Brand Registry i przejdź do sekcji Sprawy i wnioski. Wybierz sprawę dotyczącą wniosku dołączenia do programu Brand Registry i wyślij kod weryfikacyjny w odpowiedzi do sprawy.
Jak mogę uzyskać dostęp do mojej marki, jeśli obecny właściciel praw zarejestrowany w programie Brand Registry nie pracuje już w firmie lub marka została zakupiona od innej firmy?
Możesz poprosić o dostęp, korzystając z poniższego linku Skontaktuj się z nami. Aby wysłać tę prośbę, podaj następujące dane:
  • Adres e-mail powiązany z Twoim kontem w Brand Registry.
  • Adres e-mail powiązany z kontem aktualnego właściciela praw w Brand Registry.
  • Nazwę marki aktualnie zarejestrowanej w Brand Registry.
Jak mogę dodać nowy znak towarowy dla zarejestrowanej marki?
Aby zwiększyć skuteczność naszych automatycznych zabezpieczeń, zachęcamy na koncie w Amazon Brand Registry dodać do zarejestrowanych marek wszystkie przypisane im aktywne i zarejestrowane znaki towarowe. Do już zarejestrowanej marki możesz dodać nowy znak towarowy z tą samą nazwą marki. W tym celu zaloguj się na swoje konto i przejdź na stronę pomocy Brand Registry. W menu po lewej stronie znajdź sekcję „Zaktualizuj swój profil marki”, a pod nią kliknij opcję dodawania kolejnych znaków towarowych – potem postępuj zgodnie z instrukcjami.
Czy w ramach programu Amazon Brand Registry mogę uzyskać pomoc w sporze dotyczącym patentu na wynalazek?
Tak. W ramach Brand Registry oferujemy markom posiadającym patent na wynalazek proces neutralnej oceny jako część narzędzia Zgłoś naruszenie. Program Amazon Patent Evaluation Express (APEX) – obecnie dostępny tylko w USA – zapewnia usługi neutralnych, zewnętrznych specjalistów prawa patentowego, którzy ustalają, czy doszło do naruszenia spornego patentu na wynalazek. Proces ten jest skutecznym środkiem rozwiązania sporu dla właścicieli patentów na wynalazek i dla osób oskarżonych o naruszenie patentu – jest szybszy niż postępowanie w sądzie, a dla strony, która zdaniem specjalisty miała rację, również bezpłatny. Specjalista zapoznaje się z pisemnymi zgłoszeniami uczestników procesu i na tej podstawie podejmuje decyzję, do której stosuje się firma Amazon. Spory dotyczące patentów na wynalazek prowadzone w ramach tego procesu zostały rozstrzygnięte średnio w ciągu 7 tygodni, co jest znacznie lepszym wynikiem niż mediana czasu do rozpoczęcia procesu patentowego w USA wynosząca 2,4 roku.
Jak działa Amazon Patent Evaluation Express (APEX)?
Ta usługa jest obecnie dostępna tylko w USA. Jeśli dana marka posiada patent na wynalazek i podejrzewa, że jej prawa wynikające z tego patentu zostały naruszone, może w portalu Brand Registry użyć narzędzia Zgłoś naruszenie i w jego ramach zawnioskować o usługę APEX.

Po przesłaniu wniosku powiadamiamy o rozpoczęciu procesu sprzedawców produktów o wskazanych we wniosku numerach ASIN, aby ci mogli skorzystać z opcji wzięcia udziału i bronienia swoich racji.

Udział w procesie wymaga od obu stron zdeponowania 4000 USD u neutralnego specjalisty. Amazon nie obsługuje depozytu i nie zatrzymuje żadnej części tej opłaty. Specjalista przegląda zgłoszenia stron i ustala, czy wskazane oferty naruszają prawa wynikające z patentu.

Zwycięski uczestnik otrzymuje zwrot depozytu w wysokości 4000 USD. Jeśli specjalista stwierdzi, że oferty o numerach ASIN ze zgłoszenia naruszają prawa patentowe, Amazon usuwa te oferty. Jeśli natomiast specjalista przyzna rację sprzedawcy, Amazon nie podejmuje żadnych działań.

Po zakończeniu procesu zwycięscy właściciele patentu na wynalazek otrzymują identyfikator APEX powiązany z tą decyzją. Tego identyfikatora APEX z wygranej sprawy spornej marka może użyć, aby zgłosić przyszłe naruszenia tego patentu w narzędziu Zgłoś naruszenie.
Jak mogę zarejestrować nową markę?
Kiedy już utworzysz konto w Amazon Brand Registry i zarejestrujesz pierwszą markę, możesz w dowolnej chwili zarejestrować kolejną. Wystarczy, że na stronie głównej konta klikniesz „Zarejestruj nową markę”.
Jak mogę korzystać z programu Amazon Brand Registry w innych sklepach?
Aby uzyskać dostęp do narzędzi i usług programu Amazon Brand Registry w innych sklepach, musisz w każdym z wybranych sklepów utworzyć konto w Amazon Brand Registry przy użyciu unikatowego adresu e-mail. Administrator konta w Brand Registry będzie musiał przesłać prośbę o dodanie tego nowego konta e-mail jako dodatkowego użytkownika. Można to zrobić na stronie pomocy Brand Registry.
Nie możesz się zalogować lub uzyskać dostępu do swoich marek?
Jeśli Twoja marka jest już zarejestrowana w Amazon Brand Registry, ale po zalogowaniu się na konto Brand Registry nie widzisz żadnej z zarejestrowanych marek, być może przy logowaniu został użyty niewłaściwy adres e-mail i hasło. Kliknij ten link, aby wylogować się z bieżącego konta Amazon, a następnie zaloguj się do Brand Registry ponownie przy pomocy prawidłowego adresu e-mail i hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz zresetować je tutaj.
Czy masz pytanie dotyczące funkcji sprzedażowych w Amazon?
W przypadku pytań dotyczących funkcji sprzedażowych w Amazon (takich jak Treści A+, Sklepy, Analityka i inne) skontaktuj się z działem obsługi sprzedawców.

Zasady i procedury Amazon

Jakie są zasady firmy Amazon w zakresie ochrony własności intelektualnej?
Firma Amazon nie zezwala na wystawianie ofert, które naruszają prawa własności intelektualnej właścicieli praw. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z zasadami firmy Amazon dotyczącymi własności intelektualnej. Zachęcamy właścicieli praw, którzy mają obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania ich własności intelektualnej, do powiadamiania nas o problemach za pomocą narzędzia Zgłoś naruszenie dostępnego w programie Amazon Brand Registry.
Jak mogę zgłosić naruszenia zasad lub inne formy nadużyć niezwiązane z własnością intelektualną?
Naruszenia niezwiązane z własnością intelektualną można zgłaszać w dowolnym momencie, kontaktując się z zespołem obsługi Amazon Brand Registry. Aby skontaktować się z nami, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  • Zaloguj się na swoje konto w Brand Registry.
  • W sekcji Potrzebujesz pomocy? kliknij opcję działu wsparcia Brand Registry.
  • W menu po lewej stronie wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić (np. kliknij „Zgłoś naruszenie”, aby powiadomić o niezgodności z opisem).
Jakie są zasady Amazon dotyczące nazwy marki?
Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad Amazon dotyczących nazwy marki, kliknij tutaj.
Czy mogę zgłosić domniemane naruszenia własności intelektualnej, jeśli nie mam konta użytkownika w Amazon Brand Registry?
Tak. Możesz skorzystać z ogólnodostępnego formularza firmy Amazon do zgłaszania domniemanych naruszeń własności intelektualnej, takiej jak prawa autorskie, znaki towarowe czy patenty.

Uzyskiwanie pomocy

Jak mogę uzyskać pomoc od zespołu Amazon Brand Registry?
Aby skontaktować się z zespołem Amazon Brand Registry w sprawie rejestracji, kliknij tutaj. Masz już rejestrację w programie? Zaloguj się na konto w Brand Registry. Nasi specjaliści z zespołu wsparcia Brand Registry są gotowi udzielić Ci pomocy w kwestiach związanych z ochroną Twojej marki w Amazon.