Często zadawane pytania dotyczące IP Accelerator

Jak możemy pomóc?

Czym jest program IP Accelerator?
Program IP Accelerator firmy Amazon pomaga markom nawiązać kontakt z siecią sprawdzonych i zaufanych dostawców usług, którzy oferują usługi rejestracji znaków towarowych w konkurencyjnych cenach. Ci dostawcy mają doświadczenie w rejestracji znaków towarowych i mogą pomóc markom uzyskać rejestrację w urzędach ds. znaków towarowych na całym świecie.
Jak zacząć korzystanie z IP Accelerator?
Wystarczy kliknąć pomarańczowy przycisk „Rozpocznij” na stronie https://brandservices.amazon.pl/ipaccelerator, aby przejrzeć listę dostawców i wybrać odpowiedniego do potrzeb (na przykład według świadczonych usług, lokalizacji czy oferowanych języków).
Jak skontaktować się z dostawcą usług IP Accelerator?
Jeśli jesteś sprzedawcą na Amazon (masz konto Seller Central), zaloguj się na swoje konto sprzedawcy, kliknij opcję „Skontaktuj się z dostawcą” na stronie wybranej firmy i wypełnij wyświetlony formularz.

Jeśli nie jesteś sprzedawcą na Amazon, ale jako dostawca lub inny podmiot chcesz wziąć udział w programie i nadal współpracować z jednym z dostawców usług, przejdź do łącza Skontaktuj się z nami w stopce na stronie https://brandservices.amazon.pl/ipaccelerator i wybierz opcję „Chcę skontaktować się z kancelarią prawną IP Accelerator” z listy rozwijanej.
Jakiego adresu e-mail mam użyć, gdy kontaktuję się z dostawcą usług prawnych z programu IP Accelerator?
Kontaktując się z dostawcą usług, użyj adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem Brand Registry. Jeśli nie masz jeszcze konta Brand Registry, pamiętaj, aby do rejestracji w Brand Registry użyć tego samego adresu e-mail, który został użyty do skontaktowania się z programem IP Accelerator. Użycie tego samego adresu e-mail zapobiegnie opóźnieniom w procesie składania wniosku do Brand Registry i ułatwi dostęp do korzyści sprzedażowych po rejestracji w Brand Registry.
Co się stanie po wysłaniu pierwszej wiadomości e-mail do dostawcy usług z programu IP Accelerator?
Po skontaktowaniu się z jednym z dostawców usług poczekaj co najmniej dwa dni robocze na odpowiedź. Możesz skontaktować się z dowolną liczbą dostawców. Kontakt z dostawcą jest bezpłatny. Konieczność poniesienia opłaty występuje dopiero w momencie, gdy zaangażujesz danego dostawcę do pracy na Twoją rzecz.
Jak rozpocząć zgłaszanie znaku towarowego?
Jeśli zdecydujesz się na współpracę z jednym z dawców usług i zaakceptujesz jego warunki, będziesz wraz z nim podejmować działania mające na celu uzyskanie ochrony Twojej własności intelektualnej, a dostawca będzie Cię prowadzić przez cały proces.
Kiedy uzyskam możliwość zarejestrowania się w Brand Registry?
Po złożeniu zgłoszenia znaku towarowego w odpowiednim urzędzie ds. znaków towarowych lub własności intelektualnej dostawca usług powiadomi Cię, gdy uzyskasz możliwość rejestracji w Brand Registry.
Jak złożyć wniosek do Brand Registry?
Gdy dostawca usług powiadomi Cię o złożeniu zgłoszenia znaku towarowego, możesz wykonać następujące kroki, aby złożyć wniosek do Brand Registry:

• Przejdź na stronę https://brandregistry.amazon.pl. Uwaga: Jeśli logujesz się do Brand Registry po raz pierwszy, pamiętaj, aby użyć tego samego adresu e-mail, którego użyto do kontaktu z programem IP Accelerator. Użycie innego adresu e-mail może spowodować opóźnienia w rejestracji w Brand Registry.
• Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
• Kliknij opcję „Zarejestruj markę” po lewej stronie ekranu.
• Wypełnij formularz rejestracji znaku towarowego oczekującego na rejestrację i kliknij „Prześlij”. Po złożeniu wniosku przejrzymy Twoje dane i przekażemy Ci naszą decyzję.
W jakich krajach mogę korzystać z programu IP Accelerator w celu nawiązania kontaktu z dostawcami usług?
Sam program jest dostępny dla marek z całego świata. Dostawcy usług, którzy obecnie biorą udział w programie IP Accelerator, działają w Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Egipcie, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Polsce, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Jakich języków mogą używać kancelarie prawne z programu IP Accelerator, aby pomóc mi z moim zgłoszeniem?
Dostawcy usług z programu IP Accelerator mogą obsługiwać marki w 13 językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, mandaryńskim, hiszpańskim, tureckim, hindi, gudżarati, włoskim, portugalskim i arabskim. Należy pamiętać, że obsługa języków różni się w zależności od dostawcy, i sprawdzić dostępność języka podczas kontaktu z dostawcą.
Do jakich korzyści z programu Brand Registry będę mieć dostęp?
Rejestracja marki w programie Brand Registry daje dostęp do wielu korzyści opisanych poniżej.
  • Automatyczne zabezpieczenia: Udostępniane przez Ciebie dane o marce, produktach i własności intelektualnej umożliwiają nam wdrożenie prewencyjnych zabezpieczeń, w ramach których zaawansowane systemy uczące się pomagają zapobiegać publikowaniu nieuczciwych ofert.
  • Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania i zgłaszania naruszeń: Otrzymasz dostęp do narzędzia do zgłaszania naruszeń, które oferuje możliwość wyszukiwania na podstawie tekstu i obrazu oraz upraszcza proces zgłaszania potencjalnych naruszeń (np. dotyczących znaku towarowego, praw autorskich czy patentu). Obejmuje ono liczne funkcje stworzone specjalnie dla marek.
  • Inne korzyści pomagające rozwijać markę: Zyskasz możliwość rejestracji w programach budowania marki, takich jak na przykład treści A+, sklepy marek czy Sponsored Brands. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem narzędzi do budowania marki na tej stronie.
Z jakich funkcji ochrony marki mogę korzystać, kiedy rejestracja mojego znaku towarowego zostanie ukończona?
Kiedy proces rejestracji Twojego znaku towarowego w odpowiednim urzędzie dobiegnie końca, w ramach Brand Registry zyskasz dostęp do zaawansowanych programów ochrony przed podróbkami, takich jak Transparency, Project Zero i Jednostka ds. przestępstw związanych z podrabianiem produktów. Dostępność tych programów jest zróżnicowana w zależności od kraju.
  • Program Transparency pomaga zapobiegać wystawianiu, sprzedaży i wysyłce niewłaściwych i podrobionych produktów. Dzięki oferowanej w programie usłudze serializacji na poziomie jednostki możesz proaktywnie chronić swoją markę i klientów przed podrobionymi produktami, zwiększyć zaangażowanie klientów i zidentyfikować wady łańcucha dostaw.
  • Właściwe korzystanie z narzędzia do zgłaszania naruszeń oferowanego w ramach Brand Registry może sprawić, że zakwalifikujesz się do programu Amazon Project Zero. Tam otrzymasz możliwość natychmiastowego usuwania ofert podróbek – bez konieczności kontaktu z nami.
  • Jednostka Amazon ds. przestępstw związanych z podrabianiem produktów współpracuje z markami, organami ścigania i klientami, aby powstrzymywać nieuczciwych użytkowników i pociągać ich do odpowiedzialności.
Czy muszę być sprzedawcą na Amazon, aby korzystać z programu IP Accelerator?
Nie. Z programu IP Accelerator najprościej można skorzystać na stronie IP Accelerator. Znajdziesz ją w Seller Central w sekcji sieci dostawców usług. Aby uzyskać dostęp do Seller Central, potrzebujesz konta na tej platformie. Możesz je utworzyć tutaj. Jeśli chcesz podjąć współpracę z dostawcą z programu IP Accelerator, ale nie masz konta Amazon Seller Central lub sieć dostawców usług nie jest dostępna w Twoim kraju, skontaktuj się z nami tutaj. Na chwilę obecną program IP Accelerator nie jest dostępny za pośrednictwem Vendor Central.
Ile kosztuje korzystanie z programu IP Accelerator?
Firma Amazon nie pobiera opłat za pomoc w nawiązaniu kontaktu z dostawcami usług. Będziesz płacić bezpośrednio dostawcy usług, z którym zdecydujesz się współpracować.

Firma Amazon wynegocjowała wstępnie stawki za wymienione niżej usługi. Obejmują one pojedynczą markę oraz pojedynczą klasę towarów lub usług. Za pozostałe usługi, np. wyszukiwanie dotyczące kilku marek czy złożenie wniosku o ochronę innego typu własności intelektualnej (np. patentów), naliczane są dodatkowe opłaty.
Maksymalne opłaty za usługi
Zaawansowane przeszukiwanie danych EUIPO pod kątem oczekujących wniosków lub rejestracji odpowiadających danej marce.
250 EUR
Zaawansowane wyszukiwanie danych dotyczących marki zarówno w bazie EUIPO, jak i krajowego urzędu ds. własności intelektualnej.
350 EUR
Kompleksowy przegląd marki obejmujący dane EUIPO i niezarejestrowane zastosowania.
1000 EUR
Kompleksowy przegląd marki obejmujący dane EUIPO i bazę krajowego urzędu ds. własności intelektualnej oraz niezarejestrowane zastosowania.
1150 EUR
Złożenie wniosku o znak towarowy w EUIPO.
450 EUR
Złożenie wniosku o znak towarowy w polskim urzędzie ds. własności intelektualnej.
315 EUR
Złożenie wniosków o znak towarowy zarówno w EUIPO, jak i w polskim urzędzie ds. własności intelektualnej.
715 EUR
Ta tabela ma na celu wskazać maksymalną wysokość opłat pobieranych za wskazane w niej usługi. Firmy uczestniczące w programie mogą świadczyć wymienione w tabeli usługi za niższą stawkę, oferować usługi o wartości dodanej lub w ramach wynegocjowanego maksimum oferować usługi o wyższej wartości, ale pobierane przez te firmy opłaty nie powinny tych z góry wynegocjowanych stawek przekraczać.

Wymienione kwoty stanowią opłaty za usługi i nie obejmują opłat za złożenie wniosku pobieranych przez urzędy. Stawki obowiązują za złożenie wniosku dla pojedynczego znaku w jednej klasie towarów lub usług. Za pozostałe usługi niewymienione w tabeli, np. za wyszukiwanie dotyczące kilku marek czy złożenie wniosku o ochronę innego typu własności intelektualnej, mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Czy mogę korzystać z oferty dostawców usług z programu IP Accelerator na potrzeby usług, które nie są związane ze znakiem towarowym?
Tak. Możesz samodzielnie angażować dostawców usług biorących udział w programie do realizacji innych usług związanych z ochroną własności intelektualnej, takich jak składanie wniosków dotyczących patentów na wzór czy praw autorskich albo budowanie całościowych strategii ochrony marki. Opłaty za te usługi będą musiały zostać ustalone między Tobą a ich dostawcą. Program IP Accelerator nie oferuje obecnie wstępnie wynegocjowanych stawek w tym zakresie.
Jeśli skorzystam z programu IP Accelerator, ile czasu zajmie pełne zarejestrowanie mojego znaku towarowego w urzędzie ds. znaków towarowych?
Czas potrzebny na zarejestrowanie znaku towarowego jest zróżnicowany w zależności od urzędu. O status swojego zgłoszenia znaku towarowego możesz zapytać dostawcę usług, z którym współpracujesz. Podczas gdy Twój wniosek jest przetwarzany przez urząd ds. znaków towarowych, możesz zarejestrować się w Brand Registry ze swoim znakiem towarowym oczekującym na rejestrację. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Brand Registry, aby uzyskać więcej informacji.
Co się stanie w przypadku odrzucenia mojego wniosku o rejestrację znaku towarowego za pośrednictwem programu IP Accelerator?
Regularnie sprawdzamy status wniosków o rejestrację znaku towarowego za pośrednictwem programu IP Accelerator. Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, utracisz dostęp do funkcji ochrony marki uwzględnionej we wniosku.
Co muszę zrobić, aby móc korzystać z funkcji ochrony marki w następstwie złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego przez kancelarię prawną?
Gdy tylko firma Amazon otrzyma informację o złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego przez kancelarię w ramach programu IP Accelerator, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do rejestracji w programie Brand Registry. Po zakończeniu rejestracji nastąpi automatyczne uruchomienie zautomatyzowanych funkcji ochrony marki. Ponadto otrzymasz dostęp do narzędzia do zgłaszania naruszeń i innych funkcji wspomagających rozwój marki.
Co zrobić, jeśli kancelaria prawna złoży wniosek o rejestrację znaku towarowego, ale nie otrzymam zaproszenia do rejestracji?
Jeśli kancelaria potwierdziła przekazanie numeru wniosku o rejestrację znaku towarowego firmie Amazon, ale Ty nadal nie masz zaproszenia do rejestracji, skontaktuj się z nami tutaj.
© 2024, Amazon Services LLC.