Często zadawane pytania dotyczące IP Accelerator

Jak możemy pomóc?

Czy Amazon IP Accelerator jest dostępny na całym świecie?
Program jest dostępny dla marek z całego świata. Kancelarie prawnicze oferujące obecnie usługi w ramach programu IP Accelerator znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Szwecji, Holandii, Belgii, Australii, Indiach, Brazylii, Singapurze, Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Turcji i Japonii. Kancelarie te skupiają się na składaniu wniosków o znaki towarowe w następujących instytucjach: USPTO w Stanach Zjednoczonych, EUIPO w Unii Europejskiej, IPO w Wielkiej Brytanii, japońskim biurze patentowym, Ministerstwie Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, CIPO w Kanadzie, egipskim biurze patentowym, IPOS w Singapurze, australijskim biurze patentowym, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, rejestrze znaków towarowych w Indiach, nadrzędnym organie ds. własności intelektualnej w Arabii Saudyjskiej, biurze ds. własności intelektualnej w Beneluksie, Deutsches Patent- und Markenamt, Institut national de la propriété industrielle, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Oficina Española de Patentes y Marcas, Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i biurze ds. własności intelektualnej w Szwecji. Mamy nadzieję rozszerzyć program IP Accelerator na kancelarie prawne i urzędy ds. znaków towarowych w kolejnych krajach.
Do jakich korzyści z programu Brand Registry będę mieć dostęp?
Jeśli złożysz wniosek o rejestrację znaku towarowego za pośrednictwem kancelarii prawnej uczestniczącej w programie IP Accelerator, uzyskasz możliwość rejestracji w programie Brand Registry oraz dostęp do następujących korzyści:
  • Funkcje proaktywnej ochrony marki: Amazon wykorzysta przekazane przez Ciebie informacje na temat marki do wprowadzenia funkcji ochrony, które mają na celu proaktywne wyszukiwanie i usuwanie potencjalnie nieuczciwych ofert mogących szkodzić Twojej marce i naszym klientom.
  • Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania i zgłaszania naruszeń: Otrzymasz dostęp do narzędzia Zgłoś naruszenie, które oferuje możliwość wyszukiwania w oparciu o tekst i obrazy oraz upraszcza proces zgłaszania potencjalnych naruszeń (np. częstych naruszeń prawa do używania znaku towarowego). Obejmuje ono liczne funkcje stworzone specjalnie dla marek.
  • Inne korzyści z rozwijania marki: Będziesz w stanie dalej rozwijać swoją działalność w Amazon z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi stworzonych specjalnie dla marek. Są to m.in. ulepszone strony produktów (Enhanced Brand Content), markowe sklepy (Brand Stores), usługa Sponsored Brands i panel marki (Brand Dashboard).
Jakie są wstępnie wynegocjowane stawki kancelarii prawnych uczestniczących w programie IP Accelerator?
Firma Amazon wynegocjowała wstępnie stawki za wymienione niżej usługi. Obejmują one pojedynczą markę oraz pojedynczą klasę towarów lub usług. Za pozostałe usługi, np. wyszukiwanie kilku marek i składanie innego rodzaju wniosków o ochronę własności intelektualnej (np. patenty na wzory), naliczane będą dodatkowe opłaty.
Maksymalne opłaty za usługi
Zaawansowane przeszukiwanie danych EUIPO pod kątem oczekujących wniosków lub rejestracji odpowiadających danej marce.
250 EUR
Zaawansowane wyszukiwanie danych dotyczących marki zarówno w bazie EUIPO, jak i krajowego urzędu ds. własności intelektualnej.
350 EUR
Kompleksowy przegląd marki obejmujący dane EUIPO i niezarejestrowane zastosowania.
1000 EUR
Kompleksowy przegląd marki obejmujący dane EUIPO i bazę krajowego urzędu ds. własności intelektualnej oraz niezarejestrowane zastosowania.
1150 EUR
Złożenie wniosku o znak towarowy w EUIPO.
450 EUR
Złożenie wniosku o znak towarowy w polskim urzędzie ds. własności intelektualnej.
315 EUR
Złożenie wniosków o znak towarowy zarówno w EUIPO, jak i w polskim urzędzie ds. własności intelektualnej.
715 EUR
Ta tabela ma na celu wskazać maksymalną wysokość opłat pobieranych za wskazane w niej usługi. Firmy uczestniczące w programie mogą świadczyć wymienione w tabeli usługi za niższą stawkę, oferować usługi o wartości dodanej lub w ramach wynegocjowanego maksimum oferować usługi o wyższej wartości, ale pobierane przez te firmy opłaty nie powinny tych z góry wynegocjowanych stawek przekraczać.

Wymienione kwoty stanowią opłaty za usługi i nie obejmują opłat za złożenie wniosku pobieranych przez urzędy. Stawki obowiązują za złożenie wniosku dla pojedynczego znaku w jednej klasie towarów lub usług. Za pozostałe usługi niewymienione w tabeli, np. za wyszukiwanie dotyczące kilku marek czy złożenie wniosku o ochronę innego typu własności intelektualnej, mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Czy mogę korzystać z programu IP Accelerator do usług, które nie są związane ze znakiem towarowym?
Tak. Firma Amazon wynegocjowała wstępnie stawki za składanie wniosków o rejestrację znaków towarowych. Jednakże możesz korzystać również z kancelarii prawnych uczestniczących w programie IP Accelerator do innych celów związanych z ochroną własności intelektualnej. Może to być np. składanie wniosków o rejestrację patentów na wzór, składanie wniosków o ochronę praw autorskich czy opracowanie kompleksowych strategii ochrony marki. Takie usługi oraz opłaty za takie usługi są ustalane przez Ciebie i kancelarię.
Co się stanie w przypadku odrzucenia mojego wniosku o rejestrację znaku towarowego za pośrednictwem programu IP Accelerator?
Regularnie sprawdzamy status wniosków o rejestrację znaku towarowego za pośrednictwem programu IP Accelerator. Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, utracisz dostęp do funkcji ochrony marki uwzględnionej we wniosku.
Co muszę zrobić, aby móc korzystać z funkcji ochrony marki w następstwie złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego przez kancelarię prawną?
Gdy tylko firma Amazon otrzyma informację o złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego przez kancelarię w ramach programu IP Accelerator, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do rejestracji w programie Brand Registry. Po zakończeniu rejestracji nastąpi automatyczne uruchomienie zautomatyzowanych funkcji ochrony marki. Ponadto otrzymasz dostęp do narzędzia do zgłaszania naruszeń i innych funkcji wspomagających rozwój marki.
Co zrobić, jeśli kancelaria prawna złoży wniosek o rejestrację znaku towarowego, ale nie otrzymam zaproszenia do rejestracji?
Jeśli kancelaria potwierdziła przekazanie numeru wniosku o rejestrację znaku towarowego firmie Amazon, ale Ty nadal nie masz zaproszenia do rejestracji, skontaktuj się z nami tutaj.
Czy muszę być sprzedawcą w Amazon lub prowadzić sprzedaż za pośrednictwem Amazon Retail, aby korzystać z programu IP Accelerator?
Nie. Z programu IP Accelerator najprościej można skorzystać na stronie IP Accelerator. Znajdziesz ją w Seller Central w sekcji sieci dostawców usług. Aby uzyskać dostęp do Seller Central, potrzebujesz konta na tej platformie. Możesz je utworzyć tutaj. Jednak jeśli nie masz konta Amazon Seller Central i chcesz podjąć współpracę z kancelarią prawną uczestniczącą w programie IP Accelerator, skontaktuj się z nami tutaj.