Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Brand Registry

Jak możemy pomóc?

Działania przed rejestracją

Jakie informacje są wymagane, aby zarejestrować markę w programie Amazon Brand Registry?
Aktualnie, aby zarejestrować markę w programie Brand Registry, należy podać następujące informacje:
Czy znaki towarowe przyznane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) są akceptowane w programie Amazon Brand Registry?
Obecnie akceptujemy tylko znaki towarowe zarejestrowane przez odpowiednie instytucje państwowe w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Turcji, Singapurze, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Egipcie, Wielkiej BrytaniiPolsce, Unii Europejskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), podaj odpowiedni numer znaku towarowego nadany przez krajową instytucję ds. znaków towarowych, ponieważ może on różnić się od numeru znaku towarowego nadanego przez WIPO. Program Brand Registry nie jest powiązany z żadną z tych instytucji. Nie kontaktuj się z nimi w celu uzyskania informacji na temat programu Brand Registry.
Czy znaki towarowe przyznane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) są akceptowane w programie Amazon Brand Registry?
Jeśli Twój znak towarowy jest zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wybierz EUIPO jako swojego rejestratora znaków towarowych w zgłoszeniu. Program Brand Registry nie jest powiązany z żadną z tych instytucji. Nie kontaktuj się z nimi w celu uzyskania informacji na temat programu Brand Registry.
Jestem sprzedawcą/dostawcą Amazon, który zarejestrował markę w programie Amazon Brand Registry przed 30 kwietnia 2017 r. Czy muszę się ponownie rejestrować?
Tak. Jeśli marka została zarejestrowana przez Ciebie w programie Brand Registry przed 30 kwietnia 2017 r. i spełnia wymagania objęcia programem, musisz ponownie zarejestrować swoją markę w programie Brand Registry. Rozpocznij teraz.
Czy program Amazon Brand Registry obsługuje zwolnienie z konieczności stosowania GTIN (GTIN/UPC/EAN/ISBN) w przypadku moich produktów?
Program Brand Registry nie przewiduje zwolnień z konieczności stosowania numerów GTIN. Sprzedawcy mogą ubiegać się o zwolnienie z konieczności stosowania numerów GTIN za pośrednictwem portalu Seller Central. Jeśli Twój produkt jest już oferowany w Amazon, możesz zmieścić swoją ofertę na istniejącej stronie szczegółowych informacji o produkcie i nie musisz podawać numeru GTIN. Jeśli Twój produkt nie jest oferowany w Amazon, musisz złożyć wniosek o zwolnienie z konieczności stosowania numeru GTIN. Informacje na temat wystawiania ofert produktów możesz znaleźć w sekcji dotyczącej stron i ofert produktów. Pamiętaj, że pod tym linkiem należy podać dane logowania do portalu Seller Central.
Jak sprawdzić status swojego wniosku?
Aby sprawdzić status złożonego wniosku, zaloguj się na swoje konto Amazon Brand Registry i przejdź do sekcji Sprawy i wnioski.

Działania po rejestracji

Czy przedstawiciele reprezentujący markę, a także dodatkowi użytkownicy, mogą korzystać z programu Amazon Brand Registry?
Tak. Gdy właściciel praw zarejestrował markę w programie Brand Registry, może złożyć wniosek o dodanie dodatkowych osób reprezentujących markę, w tym przedstawicieli. Dodatkowi użytkownicy będą potrzebowali własnego konta w programie Brand Registry, które można utworzyć za pomocą istniejących danych logowania do portalu Vendor Central lub Seller Central na stronie brandservices.amazon.com. Właściciel praw może poprosić o dodanie dodatkowych użytkowników przez zalogowanie się do swojego konta Brand Registry i skontaktowanie się z działem obsługi Brand Registry. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról w programie Brand Registry, odwiedź sekcję pomocy w panelu Brand Registry.
Jak przesłać kod weryfikacyjny?
Aby przesłać kod weryfikacyjny, zaloguj się na swoje konto Amazon Brand Registry i przejdź do sekcji Sprawy i wnioski. Wybierz sprawę dotyczącą wniosku dołączenia do programu Brand Registry i wyślij odpowiedź na sprawę, wprowadzając kod weryfikacyjny.
Jak mogę uzyskać dostęp do mojej marki, jeśli obecny właściciel praw zarejestrowany w programie Brand Registry nie pracuje już w firmie lub marka została zakupiona od innej firmy?
Możesz poprosić o dostęp, korzystając z poniższego linku Skontaktuj się z nami. Aby wysłać tę prośbę, podaj następujące dane:
  1. Adres e-mail powiązany z Twoim kontem w Brand Registry.
  2. Adres e-mail powiązany z kontem aktualnego właściciela praw w Brand Registry.
  3. Nazwę marki aktualnie zarejestrowanej w Brand Registry.
Jak mogę dodać nowy znak towarowy dla zarejestrowanej marki?
Aby zwiększyć skuteczność naszych automatycznych zabezpieczeń, zachęcamy do dodawania wszystkich aktywnych i zarejestrowanych znaków towarowych dla zarejestrowanych marek do konta Amazon Brand Registry. Możesz dodać nowy znak towarowy o tej samej nazwie dla zarejestrowanej już marki, logując się na swoje konto i odwiedzając stronę działu pomocy Brand Registry. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj dodatkowe znaki towarowe w sekcji Aktualizuj profil marki w menu po lewej stronie strony i wykonać wskazane działania.
Jak mogę zarejestrować nową markę?
Po utworzeniu konta Amazon Brand Registry i zarejestrowaniu pierwszej marki możesz zarejestrować inną markę w dowolnym momencie, klikając przycisk Zarejestruj nową markę na stronie głównej swojego konta.
Jak mogę korzystać z programu Amazon Brand Registry w innych sklepach?
Aby uzyskać dostęp do narzędzi i usług programu Amazon Brand Registry w innych sklepach, musisz utworzyć konto Amazon Brand Registry przy użyciu unikatowego adresu e-mail w każdym sklepie, do którego chcesz uzyskać dostęp. Administrator konta Brand Registry będzie musiał przesłać prośbę o dodanie tego nowego konta e-mail jako dodatkowego użytkownika, odwiedzając stronę działu pomocy Brand Registry.
Nie możesz się zalogować lub uzyskać dostępu do swoich marek?
Jeśli Twoja marka jest już zarejestrowana w Amazon Brand Registry, ale nie widzisz żadnej z zarejestrowanych marek po zalogowaniu się na konto Brand Registry, być może użyto niewłaściwego adresu e-mail i hasła. Kliknij ten link, aby wylogować się z bieżącego konta Amazon, i ponownie zaloguj się do programu Brand Registry, używając poprawnego adresu e-mail i hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz zresetować je tutaj.
Czy masz pytanie dotyczące funkcji sprzedażowych w Amazon?
W przypadku pytań dotyczących funkcji sprzedażowych w Amazon (takich jak Treści A+, Sklepy, Analityka i inne) skontaktuj się z działem obsługi sprzedawców.

Zasady i procedury Amazon

Jakie są zasady firmy Amazon w zakresie ochrony własności intelektualnej?
Firma Amazon nie zezwala na wystawianie ofert, które naruszają prawa własności intelektualnej właścicieli praw. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z zasadami firmy Amazon dotyczącymi własności intelektualnej. Zachęcamy właścicieli praw, którzy mają obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania ich własności intelektualnej, do powiadamiania nas za pomocą narzędzia Zgłoś naruszenie dostępnego w programie Amazon Brand Registry.
Jak mogę zgłosić naruszenia zasad lub inne formy nadużyć niezwiązanych z własnością intelektualną?
Naruszenia niezwiązane z własnością intelektualną można zgłaszać w dowolnym momencie, kontaktując się z zespołem obsługi Amazon Brand Registry. Aby skontaktować się z nami, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
  • Zaloguj się na swoje konto w programie Amazon Brand Registry
  • Kliknij link Dział obsługi Brand Registry w sekcji Potrzebujesz pomocy?
  • Korzystając z menu po lewej stronie, wybierz typ problemu, który chcesz zgłosić (np. kliknij Zgłoś naruszenie, aby zgłosić problemy, takie jak Brak zgodności z opisem)
Jakie są zasady Amazon dotyczące nazwy marki?
Aby dowiedzieć się więcej na temat Zasad Amazon dotyczących nazwy marki, kliknij tutaj.
Czy mogę zgłosić domniemane naruszenia własności intelektualnej, jeśli nie mam konta użytkownika w Amazon Brand Registry?
Tak. Możesz skorzystać z ogólnodostępnego formularza firmy Amazon do zgłaszania domniemanych naruszeń własności intelektualnej, takiej jak prawa autorskie, znaki towarowe czy kwestie patentowe.

Uzyskiwanie pomocy

Jak mogę uzyskać pomoc od zespołu Amazon Brand Registry?
Aby skontaktować się z zespołem Amazon Brand Registry w sprawie rejestracji, kliknij tutaj. Dokonano już rejestracji? Zaloguj się w programie Brand Registry. Nasi specjaliści z zespołu wsparcia Brand Registry są gotowi do udzielania pomocy w kwestiach związanych z ochroną Twojej marki w Amazon.